fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Gravitan a elektrick pole

gravitan pole elektrick pole
nachz se kolem každho tlesa nachz se kolem nabitho tlesa
FG=m1m2/r2
m1, m2 - hmotnosti jednotl. tles
r - vzjemn vzdlenost
- gravitan konstantaFe=k|Q1Q2|/r2
Q1, Q2 - el. nboje jednotl. tles
r - vzjemn vzdlenost
k=1/(4πε0εr)
ε0 - permitivita vakua (ε0=8,85.10-12C2m-2N-1)
εr - relativn permitivita prosted
pole lze popsat veliinami:
intenzita
=G/m
m - hmotnost tlesa v grav. poli
=e/q
q - nboj tlesa v el. poli
pro radiln pole:
K=M/r2
M - hmotnost tlasa, v jehož grav. poli je dan intenzita
E=kQ/r2
Q - nboj tlesa, v jehož el. poli je dan intenzita
pro homogenn pole:
homogenn grav. pole neexistuje, jen pibližn pro velk piblžen 2 tles =konst.
potencil
φG=W/m φe=W/q
φe=Ed
d - vzdl. nboje od nulov hladiny potencilu

El. napt (U) mezi 2 body - rozdl el. potencil jednotl. bod
U=|φe1e2|
U=W/Q

Rozložen el. nboje na vodii - na vnjšm povrchu vodie (stnn)
hustota el. nboje:
σ=ΔQ/ΔS

stice s nbojem v el. poli
v0=0 v homogennm el. poli:
me - hmotnost stice (elektronu)
e - elementrn nboj
s - drha stice
a - zrychlen stice vyvolan psobenm el. sly Fe
Fe=mea
Fe=Ee=Ue/s
s=½at2
v=at
=>
v=

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]