fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Zklady molekulov fyziky a termodynamiky

metoda molekulov fyziky: kinetick teorie ltek:
1) stice se neustle neuspodan pohybuj (dkaz - Brownv pohyb, difze)
2) stice na sebe vzjemn psob
velikost molekul 10-10-10-9
velikost pitažlivch a odpudivch sil v zvislosti na vzdlenosti:
velikost pitažlivch a odpudivch sil v zvislosti na vzdlenosti r - vzdlenost stic, k1 - pitažliv sly, k2 - odpudiv sly, r0 - rovnovžn stav
všechny stice maj Ep - podle velikosti celkov Ep a Ek rozlišujeme skupenstv:
Ek > Ep plyn
Ek = Ep kapalina
Ek < Ep pevn ltka

termodynamick soustava
- rovnovžn stav - stavov veliiny se nemn
- rovnovžn dj - stavov veliiny se mn pomalu
- izolovan termodynamick soustava - nepijm ani neodevzdv energii

termodynamick teplota
- zavedl Thomson (lord Kelvin)
- trojn bod vody - rovnovžn stav vody, ledu a syt pry (0,01°C)
1K= teploty trojnho bodu vody
men teploty teplomrem - zpsob men zvis na teplomrn ltce (krom plynovho teplomru) - u teplomrn ltky se s teplotou mn vlastnosti (objem, odpor,...)

vnitn energie U - jejmi soustmi jsou:
Ek všech stic
Ep všech stic
- mn se se zmnou teploty:
prac
tepelnou vmnou
tepeln kapacita C - energie, kteou musme dodat, aby se tleso zahlo o 1K
Q=CΔT
mrn tepeln kapacita c - energie, kteou musme dodat 1kg tlesa, aby se zahl o 1K
Q=mcΔT

1. termodynamick zkon:
Q=ΔU+W
Q+W=ΔU
W-prce pracovn ltky, W-prce okol
W=-W
W>0 pracuje tleso
W<0 pracuje okol
Q>0 tleso pijm teplo
Q<0 tleso odevzdv teplo
ΔU>0 tleso se zahv, zvtšuje svou vnitn energii
ΔU<0 tleso zmenšuje svou vnitn energii

kalorimetrick rovnice
c1m1(Tv-T1)+C(Tv-T1)=c2m2(T2-Tv)
C - kapacita kalorimetru; c1,c2-mrn tepeln kapacity; m1,m2 - hmotnosti; T1,T2 - pvodn teploty jednotl. tles, Tv - vsledn teplota soustavy

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]