fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Zklady astrofyziky

Astrofyzika
- odvtv astronomie
- zkoum fyzikln a chemick vlastnosti kosmickch tles

poznatky o vesmru zskvme:
a) studiem elektromagn. zen (rdiov, IR zen a viditeln svtlo propoušt atmosfra, ostatn druhy pomoc družic)
b) pomoc stic kosmickho zen - stice s vysokou energi (nap. protony, lehk jdra) - nap. polrn ze
c) dky vzorkm z meteorit, ze sond

Men vzdlenost ve vesmru
3 hl. jednotky:
1) AU (astronomick jednotka)
- stedn vzdlenost Zem od Slunce (asi 150 mil. km)
men trigonometrickou metodou - denn paralaxa - hel pod kterm vidm 2 msta na Zemi
2) pc (parsek)
- vzdlenost, ze kter bychom seku o dlce 1AU vidli pod hlem 1 obloukov vteiny
men ron paralaxy
1pc=2,06.105AU=3,09.1013km
3) LY (svteln rok)
- vzdlenost, kterou uraz svtlo ve vakuu za 1 rok
1LY=9,46.1012km
1pc=3,26LY

ziv vkon hvzdy L
- celkov vkon vyzen celm povrchem hvzdy do prostoru
ziv tok Φe
Φe=LS/(4πr²)
r - vzdlenost hvzdy, S - plocha, na kterou zen dopad
povrchov teplota T:
L=4πR²σT4
R - polomr hvzdy, σ - Stefanova-Boltzmannova konstanta

hvzdn velikost
- podle jasnosti
- jednotkou je magnituda (mag)
a) zdnliv m (pozorovan ze Zem)
- m jasnjš, tm nižš m
(nap. Slunce m=-26,74mag; hvzda viditeln okem m=6mag, hvzda viditeln dalekohledem m=25mag)
b) absolutn M (pepoteno na vzdlenost 10pc)
(nap. Slunce M=+4,7mag)

zdroj energie ve hvzdch:
a) Slunce a menš hvzdy:
proton-protonov etzec
b) tžš hvzdy:
CNO etzec

Vvoj vesmru
- zvis na stedn hustot vesmru:
a) menš než kritick hustota - gravitan sly zastav rozpnn vesmru
b) vtš než kritick hustota - rozpnn bude pokraovat

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]