fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Jadern energie, elementrn stice

Jadern reakce
1. jadern reakce 1919 Rutherford:
42He + 147N -> 178O + 11H
nejprve pomoc α stice, po objevu neutronu i pomoc neutronu
objev neutronu (1932):
42He + 94Be -> 126C + 10n
detekce neutron - nepmo:
10n + 105B -> 73Li + 42He

pro jadernou reakci plat:

1) spojen z. z. energie a hmotnosti
Σm0c²+Eka (+hf) = Σm´0c²+EkY+EkY (+hf´)
2) z. z. hybnosti

3) z. z. el. nboje
Za+ZX=ZY+Zb

E=c²(ma+mX-mY-mb)=Bc²
B - hmotnostn bytek
B=ma+mX-mY-mb
E>0 - exoergick reakce
E<0 - endoergick reakce

pro jadernou energetiku jsou dležit exoergick reakce:

Jadern fze
- sluovn lehch jader v tžš, kter je stabilnjš, uvoluje se energie
11H + 11H –> 21H + e+ + ν probh ve hvzdch, vchoz reakce cyklu, pi kterm vznik He
21H + 31H –> 42He + 10n
21H + 21H –> 32He + 10n
21H + 21H –> 31H + 11H
31H v prod v malm nožstv
21H lze zskat z tžk vody
11H + 115B –> 342He nevznik neutron ani zen gama

Štpen tžkch jader
etzov reakce probhne tehdy, když je k dispozici tzv. kritick množstv ltky
10n + 23592U –> 14456Ba* + 8936Kr* + 310n (*-excit. stav)
štpn materily:
prodn: U235
uml: U233, Pu239, Pu241

Jadern energetika
1. jad. reaktor - 1942 Enrico Fermi (1938 Nobelova cena) - 1. etzov jad. reakce

Systm stic

stice×antistice - stejn hmotnosti, opan el. nboj a magn. moment

rozdlen stic podle spinu:
a) fermiony (spin 0,5; 1,5) - plat pro n Pauliho vyluovac princip
b) bosony (celoseln spin) - neplat pro n Pauliho vyluovac princip

rozdlen stic podle sil:
1) leptony - psob slab sly (nap. e, ν)
2) hadrony - psob siln sly
- podle spinu se hadrony dl na:
a) baryony (fermiony) (nap. p, n)
b) mezony (bosony)

dnes je znmo vce než 100 stic (nejprve byla jejich existence pedpovzena, pak byly objeveny)

leptony považujeme za elementrn
hadrony složeny z kvark: baryony ze 3 kvark, mezony z kvarku a antikvarku

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]