fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Dynamika hmotnho bodu

zkoum “pro” se tlesa pohybuj
hlavn veliinou je sla - vektorov veliina, kter popisuje vzjemn psoben pol a tles
izolovan tleso - takov tleso, na kter nepsob ždn sla
  - takov tleso neexistuje - zavd se model izolovanho tlesa - vslednice sil, kter na takov tleso psob, je nulov
vztažn soustava - vztahuje se k soustav souadnic
 inerciln vztažn soustava - izolovan tleso je v takov soustav v klidu
je-li K inerciln vztažn soustava, pak každ K´, kter je vzhledem ke K v klidu nebo rovnomrnm pmoarm pohybu, je tak inerciln

Newtonovy pohybov zkony:
  1) zk. setrvanosti:
   tleso setrvv v klidu, nebo v rovnomrnm pmoarm pohybu, je-li vslednice sil, kter na tleso psob, nulov
  2)zkon sly:
   
   hybnost tlesa
  3)zkon akce a reakce

 vznam Newtonovch pohybovch zkon - zklad klasick mechaniky

mechanick prce W=
vkon P=
mechanick energie E=Ek+Ep
plat:
 zkon zachovn
   hmotnosti m=konst.
   hybnosti m=konst.
   mechanick energie mgh+½mv2=konst.
 využit zk.zach. hybnosti - steln zbran, tryskov motory

tec sla (F - tlakov sla na podložku, f - souinitel smykovho ten)
dostediv sla
setrvan sly - psob na tlesa v neinercil. vztaž. soustavch

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]