fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Elektromagnetick vlnn

Elektromagnetick vlnn
- nap. rozhlasov, televizn signl, svtlo, UV, RTG zen, mikrovlny, ...
- zdrojem je elektromagnetick osciltor
rychlost šen c=3.108ms-1

okamžit napt zdroje u=Umsinωt
v bod M:
u=Umsin(ωt-x/c)
u=Umsinω(t-x/c)
u=Umsin2π(t/T-x/λ) - rovnice postupn elektromagnetick vlny
λ - vlnov dlka
λ=cT=c/f

u zdroj nzk frekvence maj dje ve veden rz kmitn
u zdroj vysok frekvence je napt v jednotlivch bodech funkc asu a vzdlenosti od zdroje, dje ve veden maj rz vlnn


nboj na povrchu vodi je rozmstn nerovnomrn => intenzita el. pole mezi vodii je rzn
kolem vodi je magn. pole s nejvtš indukc v mstech, jimiž prochz v danm okamžiku nejvtš proud
mezi vodii vznik elektromagnetick silov pole s elektrickou a magnetickou složkou, kter jsou ve fzi
energie se nepenš vodii, ale elektromagnetickm polem mezi nimi

Stojat elektromagnetick vlnn

veden naprzdno (bez spotebie), na konci veden velk odpor => maximln napt, nulov proud


rozvrnm vodi se el. pole rozptyluje do prostoru (nejvce pi vychlen o 90°)
aby se v nm udržely kmity, je teba dodvat do obvodu energii z osciltoru, vznik tzv. oteven obvod
Vznik elektromagnetickho diplu.
silory el. pole diplu:

šen el. pole diplu:

šen magn. pole diplu:

ve vzdlenosti od diplu vtš než λ/4 je el. i magn. pole ve fzi
elektromagnetick pole diplu:
elektromagnetick pole diplu

Vlastnosti elektromagnetickho vlnn
polarizace
- jestliže elektrick a magnetick složka nemn smr, vznik polarizovan elektromagnetick vlna
odraz
- plat zkon odrazu
ohyb
- vlnn se dostv za pekžku, jejž rozmry jsou srovnateln s vlnovou dlkou
interference (skldn)
- podmnka interferennho maxima: drhov rozdl je sud nsobek λ/2
- podmnka interferennho minima: drhov rozdl je lich nsobek λ/2
vliv prosted na vlnovou dlku
λ=v/f
f=konst.

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]