fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Stdav proud

Stdav proud - promnn proud s harmonickm prbhem
stdav napt - promnn napt s harmonickm prbhem
u=Umsinωt
ω=2πf=2π/T
frekvence std. napt: v energetice nzk (50 Hz), ve sdlovac technice vysok

Obvody stdavho proudu

a) obvod s odporem
napt zdroje u=Umsinωt
i=u/R=(Um/R)sinωt=Imsinωt
R - rezistance


b) obvod s induknost
napt zdroje u=Umsinωt
i=Imsin(ωt-π/2)
XL=Um/Im
XL - induktance
XL=ωL


c) obvod s kapacitou
napt zdroje u=Umsinωt
i=Imsin(ωt+π/2)
kondenztor se periodicky nabj a vybj, dielektrikem mezi deskami vodivostn proud neprochz

XC=Um/Im
XC - kapacitance
XC=1/(ωC)


Složen obvod std. proudu:


Z - impedance

pro XC=XL (φ=0) nastv rezonance
rezonann podmnka:
ω02 (Thomsonv vztah)

X=XL-XC
X - reaktance
Z2=R2+X2
tgφ=X/R

Vkon std. proudu
okamžit hodnota vkonu p=ui
a) obvod s rezistorem R
p=ui=Ri2=RIm2sin2ωt

stedn hodnota vkonu P=Pm/2=UI
U,I - efektivn hodnoty std. napt, proudu
b) obovod s impedanc Z
P=UIcosφ - inn vkon

Genertor std. proudu

u1+u2+u3=0
L1,L2,L3 - fzov vodie; N - nulovac vodi
asov diagram trojfzovho napt
fzov napt - mezi fzovm a nulovacm vodiem
sdružen napt - mezi dvma fzovmi vodii

Transformtor
- mn hodnotu std. napt
jednofzov transformtor
- jdro z feromagneticky mkk ltky

primrn cvka: U1, I1, poet zvit N1
sekundrn cvka: U2, I2, poet zvit N2

transforman pomr:
k=U2/U1=N2/N1
P2=P1 (pi zanedbatelnch ztrtch)
U2I2=U1I1
k=I1/I2

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]