fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Stacionrn magnetick pole

Magnetick pole vodie s proudem
hist. pozn.: 1820 objevena souvislost magnetismu s el. proudem (Hans Christian Oersted, Andr Marie Ampre)
magn. pole popisuj indukn ry - prostorov orientovan ry, jejichž tena v danm bod m smr magnetky umstn v tomto bod

indukn ry magn. pole magnetu

od severnho (N) k jižnmu (S) plu

indukn ry magn. pole cvky s proudem


indukn ry magn. pole pmho vodie s proudem


Amprovo pravidlo prav ruky
a) pro urovn smru induknch ar kolem pmho vodie s proudem:
Nazname uchopen vodie do prav ruky tak, aby palec ukazoval dohodnut smr proudu ve vodii, prsty pak ukazuj orientaci magn. induknch ar.

b) pro urovn smru induknch ar cvky s proudem:
Pravou ruku položme na cvku (zvit) tak, aby pokren prsty ukazovaly dohodnut smr proudu v zvitech cvky, a palec ukazuje orientaci magn. induknch ar v dutin cvky.

Magnetick sla
demonstrace magn. sly Vzjemn psoben magn. pol magnetu a vodie s proudem
na vodi psob magn. sla Fm, jej smr leze urit pomoc Flemingova pravidla lev ruky:
Položme-li otevenou levou ruku k pmmu vodii tak, aby prsty ukazovaly smr proudu ve vodii a indukn ry magn. pole vstupovaly do dlan, ukazuje odtažen palec smr sly, kterou magn. pole psob na vodi s proudem.


Vodi tvaru smyky v magn. poli:
magn. sly uvd smyku do otivho pohybu
vodi tvaru smyky v magn. poli

Magnetick indukce
magn. sla, kter psob na vodi s proudem v magnetickm polimagn. pole charakterizuje vektorov veliina magn. indukce
smr: stejn jako indukn ry magn. pole
velikost: B=Fm/(Il)
l - dlka vodie v magn. poli, vodi je kolm na indukn ry
na vodi psob magn. sla o velikosti: Fm=BIl
Pokud vodi nen kolm na idukn ry, psob na nj sla Fm=BIlsinα α<0,π>

Magnetick pole rovnobžnch vodi s proudem
vzjemn psoben rovnobžnch vodi s proudem
B=μI/(2πd)
μ - permeabilita prosted
μ=μrμ0
μ0 - permeabilita vakua
μr - relativn permeabilita prosted
magn. sla vzjemnho psoben rovnobžnch vodi s proudem
magn. sla vzjemnho psoben rovnobžnch vodi s proudem Fm=BI2l=μI1I2l/(2πd)

Definice ampru:
Ampr je stl proud, kter pi prchodu dvma pmmi nekonen dlouhmi vodii zanedbatelnho prezu umstnmi ve vakuu ve vzdlenosti 1 m od sebe vyvol mezi vodii slu o velikosti 2.10-7N na 1 m dlky vodie.

Magnetick pole cvky
indukn ry magn. pole cvky
B00NI/l
cvka s jdrem: B=μr0B0
uvnit 1 zvitu: B=μI/(2r)

stice s nbojem v magn. poli
na vodi s proudem psob magn. sla Fm=BIl
el. proud ve vodii je usmrnn pohyb volnch elektron o rychlosti v
I=Q/t
t=l/v
Q=Ne
I=Nev/l
Fm=BIl=BNev

na 1 elektron psob magn. sla Fm=Bev (smr v je kolm na smr B)
na stici s nbojem Q psob magn. sla Fm=BQv
smr Fm urme pomoc Flemingova pravidla lev ruky (smr proudu=smr pohybu stic s klad. nbojem, pohyb stic se zpor. nbojem m opa. smr)
smr magnetick sly smr magnetick sly
vektor Fm je kolm na vektor v => Fm nekon prci

Magnetick vlastnosti ltek
μr je urena vlastnostmi atom, z nichž je ltka složena
jednotl. elektrony vytvej elementrn magn. pole, kter se skldaj ve vsledn magn. pole atom
1) diamagnetick ltky
μr<1, vsledn magn. pole nulov
nap. inertn plyny, AU, Cu, Hg
2) paramagnetick ltky
μr>1
nap. Na, K, Al
3) feromagnetick ltky
μr dov 102-105
nap. Fe, Co, Ni
vnjšm magn. polem vyvolme takov uspodn atom, že se magn. pole zesl - magnetizace
feromagnetismus se projevuje jen v krystalickm stavu a pi teplot menš než tzv. Curieova teplota

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]