fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Kinematika hmotnho bodu

zkoum “jak” se tlesa pohybuj
model tles - hmotn bod (HB)
definice pohybu: hmotn bod mn polohu vzhledem k soustav souadnic
trajektorie - myšlen ra, kterou HB projde bhem pohybu
vektor okamžit rychlosti: smr vektoru: tena ke smru pohybu; velikost vekoru
rozdlen pohyb:
  podle trajektorie:
   a) pmoar - smr rychlosti je konstantn
   b) kivoar - smr rychlosti nen konstantn
  podle velikosti vektoru rychlosti
   a) rovnomrn - velikost rychlosti je konstantn
   b) nerovnomrn - velikost rychlosti nen konstantn
Rovnomrn pohyb:
  graf zvislosti drhy rovnomrnho pohybu na ase
Rovnomrn zrychlen pohyb (nerovnomrn pohyb)
  zrychlen je konstantn a m 2 složky:
   ten - zpsobuje zmnu velikosti rychlosti
   normlov - zpsobuje zmnu smru rychlosti
 
  v0 - poten rychlost
  graf zvislosti drhy zrychlenho pohybu na ase - parabola
Pohyb po kružnici
  velikost rychlosti je konstantn, zrychlen m pouze normlovou složku
  pohyb hmotnho bodu po kružnici T - perioda, f - frekvence, ω - hlov rychlost
Vrhy
 Vrh svisl
vrh svisl
 Vrh vodorovn
vrh vodorovn
 Vrh šikm
vrh šikm - zkl. vztahy vrh šikm

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]