fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Vzorce pro komplexn sla

 • i2 = -1
 • i3 = -i
 • i4 = 1
pro k = 0,±1,±2,±3,... plat
 • i4k = 1
 • i4k+1 = i
 • i4k+2 = -1
 • i4k+3 = -i

Eulerv vzorec

 • eiφ = cos φ + i sin φ

Moivrova vta

 • (cos φ + i sin φ)n = (cos nφ + i sin nφ)

Komplexn slo v goniometrickm tvaru

 • z = x + iy = |z| (cos φ + i sin φ)
kde tg φ = y/x

Goniometrick funkce

 • sin x = (eix - e-ix)/(2i)
 • cos x = (eix + e-ix)/2
nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]